Zástupca ľudu Ursula Schymanski

Gemeindevertretung v Mühltal


Ursula Schymanski
Politický večierok: Die Linke
zlomok: Die Linke
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz