Λαϊκή εκπρόσωπος Ute Gerling

Γνωμοδότηση για την αναφορά Fröndenberger Bürger gegen die Erhöhung der Grundsteuer in Fröndenberg!

CDU, τελευταία επεξεργασία στο 28/11/2015

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Ich sehe die Erhöhung der Grundsteuer B sehr kritisch, weil die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in Fröndenberg in den letzten Jahren stetig gestiegen ist.

Ute Gerling
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
Νέες εκλογές: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα