Zástupca ľudu Ute Gerling

Stanovisko k petícii Fröndenberger Bürger gegen die Erhöhung der Grundsteuer in Fröndenberg!

CDU, naposledy upravené 28. 11. 2015

Súhlasím / prevažne súhlasím .

Ich sehe die Erhöhung der Grundsteuer B sehr kritisch, weil die Belastungen der Bürgerinnen und Bürger in Fröndenberg in den letzten Jahren stetig gestiegen ist.

Ute Gerling
Politický večierok: CDU
zlomok: CDU
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz