Λαϊκή εκπρόσωπος Verena von Jordan-Marstrander

Gemeinderat σε Τούτσινκ


Verena von Jordan-Marstrander
κόμμα: Freie Wähler
Κοινοβουλευτική ομάδα: Freie Wähler
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Gemeinderätin
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα