Predstavnik ljudi Verena von Jordan-Marstrander

Gemeinderat u Tutzing


Verena von Jordan-Marstrander
stranka: Freie Wähler
Frakcija: Freie Wähler
Sljedeći izbor: 2026
Funkcija: Gemeinderätin
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada