Εκλεγμένος επρόσωπος Vincent Drews

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet das Jugend-Öko-Haus im Großen Garten Dresden!

SPD, τελευταία επεξεργασία στο 07/04/2023

Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Dana Frohwieser. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Die SPD-Fraktion im Dresdner Stadtrat bedauert den Rückzug des Trägers des Jugend-Öko-Hauses und die darauffolgende Beendigung der Nutzungsmöglichkeit der Immobilie im Großen Garten.

Aufgrund der planerischen Notwendigkeit der außerschulischen Jugendbildung auf naturkundlichem Gebiet haben wir uns daher im Jugendhilfeausschuss für die Förderung eines Trägers eingesetzt, der die Angebote bis zum Ende des Sommers und somit über die Sommerferien weiterführen wird. Wie inzwischen bekannt wurde, geschieht das mit dem fachlichen Know-How des bisherigen Trägers, dem CJD (Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands gemeinnütziger e.V.), was uns sehr freut, aber das Problem nicht nachhaltig löst.

Aus diesem Grund haben wir den Oberbürgermeister im Jugendhilfeausschuss aufgefordert, bis zum Herbst 2023 in einer Vorlage die weitere Entwicklung außerschulischer Jugendbildung im naturkundlichen Bereich zu beschreiben und den Förderverein des Jugend-Öko-Haus einzubeziehen.

Das betrifft insbesondere:
a) die Bereitstellung einer geeigneten Immobilie für einen stationären Teil der außerschulischen Jugendbildung auf naturkundlichem Gebiet
b) die Entwicklung einer Einrichtung für ökologische Bildung für junge Menschen unter finanzieller Beteiligung Dritter mit einem jugendhilflichen Anteil
c) oder die Aufstockung des ab April geförderten Angebotes

Γνωμοδότηση για την αναφορά Retten Sie die historischen Dresdener Friedhöfe vor dem Verfall!

SPD

τελευταία εγγραφή στο 25/11/2022
Καμία απάντηση

Γνωμοδότηση για την αναφορά Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus in Dresden

SPD

τελευταία εγγραφή στο 03/01/2020
Καμία απάντηση

Vincent Drews
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
Νέες εκλογές: 2024
Αξίωμα: Stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα