изборни длъжности Werner Mende

Ratsversammlung в / след Пинеберг

    Становище относно петицията Schulsanierung jetzt!

    FDP
    zuletzt angeschrieben am 04.02.2017
    неотговорен


Werner Mende
страна : FDP
избори: 2023
функция: Fraktionsvorsitzender
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International