Εκλεγμένος επρόσωπος Werner Mende

Ratsversammlung σε Pinneberg

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Schulsanierung jetzt!

    FDP
    πρόσφατα γραμμένο σε 04.02.2017
    Καμία απάντηση


Werner Mende
κόμμα: FDP
εκλογή: 2023
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition