Εκλεγμένος επρόσωπος Wigbert Schwenke

Stadtrat σε Μαγδεβούργο - Έχει παραιτηθεί

Wigbert Schwenke - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktion CDU/FDP/BfM
εκλογή: 2024
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Wigbert Schwenke
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Wigbert Schwenke

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα