Εκλεγμένος επρόσωπος William Rambow

Stadtrat σε Λειψία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Bauen und Natur erhalten! Artensterben stoppen! Wertvolle Grünflächen für Leipziger*Innen schützen!

  Die Linke τελευταία έκδοση 17.02.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Sehr geehrte Petentinnen und Petenten,

  Ich unterstütze außerordentlich gern diese Petition zur Biodiversität in Leipzig. In einer wachsenden Stadt müssen Lebensräume von Tieren in den unterschiedlichen Nutzungskonflikten eine hohe Priorität genießen. Mir und meiner Fraktion DIE LINKE ist daher selbstverständlich der Schutz dieser Lebensräume ein wichtiges Anliegen. Dafür müssen innerstädtische Grünflächen erhalten und möglichst gegen Erschließung für neue Bauvorhaben verteidigt werden. Das möchten wir als Fraktion unter anderem dadurch erreichen, dass wir bevorzugt bereits erschlossene Flächen nachverdichten und zeitgleich die Grünflächen in Leipzig entwickeln. Wir freuen uns daher immer über Vorschläge, wie wir als Stadt dieses Ziel, den Schutz natürlicher Lebensräume, besser erreichen können. In diesem Sinne: herzlichen Dank für Ihre Petition!

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Aussetzung des Anwohnerparkens im Waldstraßenviertel

  Die Linke τελευταία έκδοση 25.10.2019

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Siegbert Droese. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Die AfD-Stadtratsfraktion wiederholt ihre Kritik an der im vergangenen Jahr von Rot-Rot-Grün beschlossenen Ausgestaltung des Anwohnerparkens: Die Nichtbeachtung von Gewerbe und Gästen (seien es Besucher oder aber auch Pflege- und Lieferdienste) sowie die offenkundige Überregulierung stehen in keinem Verhältnis zu der (mitgelösten) problematischen Parksituation bei Großveranstaltungen, die vornehmlich an Wochenenden entsteht. Hier besteht dringender Überarbeitungsbedarf!


William Rambow
κόμμα: Die Linke
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Stadtrat
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα