Εκλεγμένος επρόσωπος Wolfgang Schmidt

Kreistag σε Landkreis Ravensburg


Dr. Wolfgang Schmidt
κόμμα: ÖDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: ÖDP
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα