Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

So könne Jugendliche die als Risikopatienten gelten in sicherer Umgebung lernen ohne Angst haben zu müssen.

3 контрааргументи шоу

Contra

Какво говори против тази петиция?

    B Szenario

Man könnte länger schlafen

източник: Ich
1 контрааргументи шоу

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International