Pro

Vad talar för denna petition?

Contra

Vad talar emot denna petition?

Im Zuge des menschengemachten Klimawandels und der enormen CO2 Reduzierung dürfen keine Jugendliche mehr einen Führerschein machen. Egal ob Moped oder Auto. Damit kommen wir der Aufforderung der Jugend, dass ihre Zukunft zerstört wird, nach!

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International