Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Rund 10 % aller Bürgerinnnen und Bürger leben mit einer Behinderung. In den Medien ist das Thema unterrepräsentiert. Ein Vertreter mit Behinderung im Rundfunkrat wird sich dafür einsetzen, dass der Personenkreis stärker Beachtung findet.

0 контрааргументи противоречие

Contra

Какво говори против тази петиция?

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International