Pro

Vad talar för denna petition?

Rund 10 % aller Bürgerinnnen und Bürger leben mit einer Behinderung. In den Medien ist das Thema unterrepräsentiert. Ein Vertreter mit Behinderung im Rundfunkrat wird sich dafür einsetzen, dass der Personenkreis stärker Beachtung findet.

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International