Pro

Hvorfor er kampanjen verdt å støtte?

Per

Red.anm av openPetition: Innlegget er skjult fordi det mot vår netikette brudd.

0 motargumenter selvmotsigelse

Contra

Hva taler mot denne kampanjen?

    Sex Not Gender, Women's Rights, Feminism

Women's Rights were hard won and Feminism deveoped as a school of thought from that same struggle. Women's Rights cannot, and must never be overidden for the sake of those who demand them because they call themselves 'women' despite being men, along with the considerable rights they have as - usually - heterosexual men. There is a major conflict of interest in substituting *sex* for gender: one is based in material reality, the other, is as its fans used to repeat on a loop, a social construct. A socially constreucted prison that needs to be demolished.

3 motargumenter showet

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå