Pro

Vad talar för denna petition?

    Soll man über dich erkotzen, erbrechen oder dir als sexuell-perversen ÜBERVATER zu huldigen ?

Was unerhört Perverses erlaubst du dir, @Rudolf Bede, Dir Sexuell-Genehm-PERVERSES an Kindergärten und Schulen heranzutragen. BIST DU KRANK !?

Källa: Mach, dass du weg kommst von Kindergärten UND SCHULEN, @Rudolf Bede. JETZT ! SOFORT

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International