Pro

Защо петицията си струва да бъде подкрепена?

Contra

Какво говори против тази петиция?

    Gleichstellung

Es sollte eine Frau sein!

1 контрааргументи шоу

Und zwar für die Frauenfussballlmannschaft.Dort hats genügend junge Frauen.

1 контрааргументи шоу
ПРОТИВ

Внимание openPetition на редактора: Това мнение е скрито, защото тя ни срещу нетикет нарушение.

0 контрааргументи противоречие
ПРОТИВ

Внимание openPetition на редактора: Това мнение е скрито, защото тя ни срещу нетикет нарушение.

0 контрааргументи противоречие

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International