Pro

Vad talar för denna petition?

Du sagtest mal, dass du deine Karriere in KL beenden wollest. Bitte, auch wenn es die 2. Liga ist, komm und werde zum unsterblichen Helden in der Welt der meist geldgierigen und auf Glamour ausgerichteten Jungprofis. Du musst niemandem mehr etwas beweisen und der FCK braucht dich jetzt! Viele Grüße

1 motargument Visa

Contra

Vad talar emot denna petition?

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International