Υπέρ

Γιατί αξίζει την υποστήριξή σας αυτό το ψήφισμα;

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden