Υπέρ

Γιατί αξίζει την υποστήριξή σας αυτό το ψήφισμα;

Υπέρ
Dieser Beitrag entspricht nicht der Netiquette von openPetition.
0 Gegenargumente Αντίρρηση

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden