Rajon : Gjermania
Të drejtat e qytetarit

Ausgangssperre verhindern!

Peticioni drejtohet tek
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
1 mbështetës 1 në Gjermania
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar mars 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Petition wurde nicht eingereicht

në 16/04/2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Më shumë për temën Të drejtat e qytetarit

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani