Περιοχή: Kreis Euskirchen
Μεταφορές

Bitte um Fahrradweg an Tilsiter Str. zw. Mercator-Kaserne und „so-da-Brücke“!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landrat Kreis Euskirchen
22 12 σε Kreis Euskirchen
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Μαΐου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Änderungen an der Petition

13/5/21, 4:57 μ.μ. GMT-4

Formulierungs Fehler behoben zum besseren Verständnis


Neue Begründung:

Die Verlängerung der Tilsiter Straße ist vom Feldweg zur 70-ger Zone etabliert, trotzdem sind täglich mehrere Fußgänger, Jogger, Fahrradfahrer oder Personen mit Kinderwagen auf dem Teilstück der Straße zwischen der Kaserne und der „so-da-Brücke“ unterwegs.

Die Pkw‘s rasen, natürlich völlig berechtigt (es steht ja nunmal „70“ auf dem Schild!), oft ungebremst an den Fußgängern vorbei- und für eben diese steht kein direkter Feldweggeschützter Weg zur Verfügung.

Es wäre wunderbar, wenn Fahrrad- und Fußgängerwege auch in diesem Randbereich der Stadt mehr ausgebaut würden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 6


Änderungen an der Petition

12/5/21, 5:56 μ.μ. GMT-4

Tippfehler korrigiert und zutreffenderes Bild hochgeladen


Neue Begründung:

Die Verlängerung der Tilsiter Straße ist vom Feldweg zur 70-ger Zone etabliert, trotzdem sind täglich mehrere Fußgänger, Jogger, Fahrradfahrer oder Personen mit Kinderwagen auf dem Teilstück der Straße zwischen der Kaserne und der „so-da-Brücke“ unterwegs.

Die Pkw‘s rasen, natürlich völlig berechtigt (es steht ja nunmal „70“ auf dem Schild!), oft ungebremst an den Fußgängern vorbei- und für eben diese steht kein geschützterdirekter WegFeldweg zur Verfügung.

Es wäre wunderbar, wenn Fahrrad- und Fußgängerwege auch in diesem Randbereich der Stadt mehr ausgebaut würden.


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 6


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα