Bodenschutz und Altlasten - Bergung von Treibstoffresten aus Schiffswracks des 2. Weltkrieges in Nord und Ostsee

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
506 støttespillere 506 inn Deutschland
Oppropet ble fullført
  1. Startet 2019
  2. Samlingen er ferdig
  3. Innsendt
  4. Dialog
  5. Ferdig

Dette er en online petisjon des Deutschen Bundestags ,

Mer om dette emnet

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå

openPetition International