Kraj : Nemecko

Bodenschutz und Altlasten - Bergung von Treibstoffresten aus Schiffswracks des 2. Weltkrieges in Nord und Ostsee

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
506 506 v Nemecko
Petícia bola uzatvorená
  1. Zahájená 2019
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Hotový

Toto je online petícia des Deutschen Bundestags.

Viac o

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International