• Änderungen an der Petition

    Kl 27.2.2021 08:57

    Schreibfehler in Titel geändert, Zeitraum auf ein Jahr erweitert.


    Neuer Titel: BOYKOTT der WM 20202022 in QATAR

    Neues Zeichnungsende: 25.02.2022
    Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5 (5 in Deutschland)

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International