• Änderungen an der Petition

    në 27/02/2021 08:57

    Schreibfehler in Titel geändert, Zeitraum auf ein Jahr erweitert.


    Neuer Titel: BOYKOTT der WM 20202022 in QATAR

    Neues Zeichnungsende: 25.02.2022
    Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5 (5 in Deutschland)

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International