Περιοχή: Γερμανία
Προστασία μειονοτήτων

Darf eine Zeitschrift schreiben, was sie will? Gegen Rassismus in den Medien!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
4.571 Υποστηρικτές 3.998 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 08.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 09.07.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 08.07.2020 16:01


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Petition in Zeichnung - Bild teilen: #RassismusMadeByMedia #Coronavirus

Ώρα 14.02.2020 10:30

Liebe Unterstützende,

helfen Sie mit unsere Petition noch bekannter zu machen? Damit noch mehr Menschen von der Petition erfahren, hat openPetition eine Bild auf Facebook veröffentlicht. Bitte teilen, teilen, teilen:

+ + + Auf Facebook teilen: www.facebook.com/openPetition/photos/a.305584669539756/2750556411709224/

+ + + Auf Twitter teilen: twitter.com/oPetition/status/1227952601066590209

Jedes “Gefällt mir” (Like), aber vor allem geteilte Inhalte (Shares) sorgen dafür, dass noch mehr Menschen von der Petition erfahren. Die Petition kann auch in Facebook-Gruppen geteilt werden. Wer nicht in den Sozialen Netzwerken ist, kann gerne per WhatsApp oder E-Mail Freund*innen, Kolleg*innen und die Familie auf die Petition hinweisen.

+++ Kurzlink: www.openpetition.de/!DerSpiegel

Vielen Dank für das Engagement!


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα