• Το ψήφισμα είναι έτοιμο να κατατεθεί - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

    11.09.2016 17:31 Uhr

    Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο ψήφισμα. Έχει δημιουργηθεί ήδη επιστολή η οποία θα κοινοποιηθεί εντός των ημερών και στο γραφείου του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, προς ενημέρωση. Ταυτόχρονα, όμως, επειδή δεν πρόκειται με μια απλή διαμαρτυρία να βγει άκρη, οι περισσότεροι γνωρίζετε ότι έχει ξεκινήσει συλλογή στοιχείων και χρημάτων για προσφυγή στο ΣτΕ. Έχει αναλάβει αρμόδιος δικηγόρος - Διοικητικολόγος και ο στόχος μας είναι να συμμετέχετε όλοι όσοι ψηφίσατε, διότι πρόκειται για μια διαδικασία με μεγάλο κόστος. Η προσφυγή πρέπει να κατατεθεί μέχρι το τέλος της εβδομάδας που μας έρχεται. Μπορείτε να ενημερωθείτε όλοι για την διαδικασία που πρέπει να κάνετε από το site του σωματείου μας του ΣΕΔΙΕΚ, το οποίο είναι: www.sediek.gr. Σας κάνουμε έκκληση γιατί η συμμετοχή σας είναι πολύτιμη. Τα δεδομένα επιτυχίας είναι ελπιδοφόρα. Παρακαλούμε μέχρι την Τρίτη το βράδυ να έχετε ολοκληρώσει τη συμμετοχή σας.
    Σας ευχαριστούμε πολύ

Helfen Sie uns, unsere Unabhängigkeit von Parteien, Politik und Wirtschaft weiterhin zu sichern!

Jetzt spenden