openPetition wird europäisch. Wenn Sie uns bei der Übersetzung der Plattform von Deutsch nach Deutsch helfen wollen, schreiben Sie uns.
close
Bild zur Petition mit dem Thema: ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
 • Von: ??????? ??? mehr
 • An: Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
 • Region: Ελλάδα mehr
  Kategorie: Bildung mehr
 • Status: Die Petition ist bereit zur Übergabe
  Sprache: Griechisch
 • Sammlung beendet
 • 66 Unterstützende
  50 in Ελλάδα
  Sammlung abgeschlossen

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ/ΔΣΕΚ - ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

-

Στις 25 Ιουλίου 2016 εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς η απόφαση με αρ. πρωτ. Κ1/122418 και θέμα «Κριτήρια και διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτών ενηλίκων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ) του ν. 4186/2013 (Α’ 193)». Δυστυχώς, με την απόφαση αυτή, δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα όσον αφορά, την επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτών, τη διασφάλιση της διεξαγωγής των εργαστηριακών μαθημάτων σε κατάλληλα εξοπλισμένα εργαστήρια καθώς και την ισότιμη μεταχείριση των υποψηφίων εκπαιδευτών.

Begründung:

Από το 1992 στα ΔΙΕΚ της χώρας εργάζονται όλοι ανεξαιρέτως οι εργαζόμενοι όλων των επαγγελματικών ομάδων και κατηγοριών. Σήμερα, 24 χρόνια μετά, η ηγεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ έρχεται να αφαιρέσει το δικαίωμα του ισότιμου και με βάση τα προσόντα διαγωνισμού για μια πρόσληψη στα ΔΙΕΚ. Με την παρούσα διαμαρτυρία μας θα θέλαμε να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας για την επιμονή της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης να διατηρήσει στην απόφασή της (υπ. αριθμ. : Κ1/122418 - 29-08-2016) ιδιαίτερα την παράγραφο 7: «Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων». Η απόφαση αυτή ουσιαστικά αποκλείει από την επιλογή τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Ιδιαίτερα όσον αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι είναι ενεργοί εργαζόμενοι όπως και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, αυτή η απόφαση αποτελεί άνιση μεταχείριση, κατάφωρη αδικία και προκαλεί και προβλήματα στην επιλογή των καταλληλότερων εκπαιδευτών, αφού αντί για έναν δημόσιο υπάλληλο θα επιλεγεί οποιοσδήποτε ελεύθερος επαγγελματίας ή ιδιωτικός υπάλληλος, ακόμα και πολύ χαμηλότερων προσόντων. Μάλιστα δημιουργείται και πρόβλημα στη διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων στα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) αφού στις εξαιρέσεις της απόφασης δεν προβλέπεται ούτε ο υπεύθυνος καθηγητής του Ε.Κ. που επιλέγεται ως εκπαιδευτής, όταν χρησιμοποιείται εργαστήριο του Ε.Κ. και ο οποίος είναι δημόσιος υπάλληλος. Το σκεπτικό του αποκλεισμού είναι πιθανώς η οικονομική κρίση. Όμως γιατί η λήψη σύνταξης ή η μονιμότητα του Δ.Υ αποτελεί τεκμήριο που πρέπει να τοποθετεί σε κατώτερη θέση τους συγκεκριμένους υποψηφίους εκπαιδευτές; Η ηγεσία της Γ.Γ.Δ.Β.Μ δεν έχει λάβει υπόψη της ότι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι και συνταξιούχοι έχουν ασυμβίβαστα που καμιά άλλη επαγγελματική ομάδα (ιδιωτικοί υπάλληλοι - τραπεζικοί, ιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες κ.α) δεν έχει: • Από το άρθρο 31 του Υ.Κ επιτρέπεται στον υπάλληλο η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή έπειτα από άδεια της υπηρεσίας, η οποία έχει ορισθεί στις 10 ώρες εβδομαδιαίως. • Από το άρθρο 32 του Υ.Κ δεν επιτρέπεται στους Δ.Υ η συμμετοχή σε εταιρία ή η εμπορική δραστηριότητα. • Από τις διατάξεις του Ν1566/1985 δεν επιτρέπεται το ιδιωτικό έργο σε ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια, όπως και τα ιδιαίτερα από τους Δημόσιους εκπαιδευτικούς. Κανένας από τους παραπάνω περιορισμούς δεν αφορά άλλες επαγγελματικές ομάδες. Φυσικά δεν μιλάμε για τους άνεργους που δικαιωματικά θα πρέπει να πριμοδοτούνται έναντι των υπολοίπων, όπως και γίνεται. Επιπλέον μια τέτοια απόφαση είναι αντίθετη με τα σχετικά άρθρα του Συντάγματος περί ισότητας και της αρχής των ίσων ευκαιριών: Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 του ισχύοντος Συντάγματος, με την οποία θεσπίζεται η αρχή της ισότητας, ειδικότερη μορφή της οποίας αποτελεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 22 παρ. 1 εδ. β' του αυτού Συντάγματος αρχή της ίσης σε σχέση με την αμοιβή, μεταχείρισης των εργαζομένων, δεσμεύεται ο νομοθέτης, να μην μπορεί να κάνει διακρίσεις, όταν όλοι εργάζονται υπό τις αυτές γενικώς συνθήκες, εκτός αν οι διακρίσεις αυτές δεν είναι αυθαίρετες αλλά επιβάλλονται από λόγους γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Επίσης, στο άρθρο 4 §1 του Σ/τος «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου» κατοχυρώνεται η γενική αρχή της ισότητας, με ταυτόχρονη καθιέρωση αντικειμενικής αρχής και θεμελιώδους δικαιώματος. Η αρχή της ισότητας συνδέεται άμεσα με τη συνταγματικώς προστατευόμενη ανθρώπινη αξία· όλοι οι άνθρωποι «αξίζουν το ίδιο» και γι’ αυτό πρέπει να προστατεύονται εξίσου. Η ισότητα που κατοχυρώνεται αφορά στην ίδια μεταχείριση των όμοιων περιπτώσεων. Η συνταγματική επιταγή του σεβασμού και της προστασίας της ισότητας δεσμεύει τόσο το νομοθέτη, που οφείλει να προβαίνει σε όμοια ρύθμιση των όμοιων περιπτώσεων, όσο και τη διοίκηση, κατά τη διοικητική της δράση, με την απειλή της αναδρομικής ακύρωσης της διοικητικής πράξης, όσο και τη δικαστική εξουσία, που καλείται να μην εφαρμόσει τη διάταξη που κρίνεται αντισυνταγματική ως παραβαίνουσα την αρχή της ισότητας, σύμφωνα με το άρθρο 93 §4 του Συντάγματος. Πιστεύουμε ότι η επιλογή των εκπαιδευτών στα ΙΕΚ, τα ΚΔΒΜ καθώς και στις υπόλοιπες δομές Δια Βίου Μάθησης, θα πρέπει να γίνεται με βάση τα προσόντα των υποψηφίων καθώς το ζητούμενο δεν θα πρέπει να είναι η συμπλήρωση του εκάστοτε εισοδήματος αλλά η παροχή της κατά το δυνατόν βέλτιστης εκπαίδευσης στους εκπαιδευόμενους. Με βάση τα παραπάνω η προσφυγή στην και η προστασία από τη δικαιοσύνη μοιάζει να είναι η μόνη διέξοδος. Για τους παραπάνω λόγους διαμαρτυρόμαστε και ζητούμε την άμεση αφαίρεση της παραγράφου 7 της ενότητας Γ καθώς και την αλλαγή της διατύπωσής της παραγράφου 6 της ενότητας Γ ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητα του εξωτερικού εργαστηρίου (χώρου και εξοπλισμού) και η διεξαγωγή των μαθημάτων με ομαλό και βέλτιστο τρόπο.

Im Namen aller Unterzeichner/innen.

Αθήνα, 04.09.2016 (aktiv bis 10.09.2016)


Neuigkeiten

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας στο ψήφισμα. Έχει δημιουργηθεί ήδη επιστολή η οποία θα κοινοποιηθεί εντός των ημερών και στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης, προς ενημέρωσή του. Ταυτόχρονα όμως, επειδή δεν πιστεύουμε ότι με μια ...

>>> Zu den Neuigkeiten


Debatte zur Petition

Noch kein PRO Argument.
>>> Schreiben Sie das erste PRO-Petition Argument

Noch kein CONTRA Argument.
>>> Schreiben Sie das erste CONTRA-Petition ArgumentPetitionsverlauf

Woher kamen Unterstützer

 Facebook