Περιοχή: Schenklengsfeld
Πολιτισμός

Erhalt der Strecke der ehemaligen Hersfelder Kreisbahn

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Carl Christoph Möller, Vorstand Förderverein Werra-Fulda-Bahn e.V.
80 Υποστηρικτικό 0 σε Schenklengsfeld

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

80 Υποστηρικτικό 0 σε Schenklengsfeld

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

04/07/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


29/06/2021, 10:36 μ.μ.

Verlängert bis zum Tag der Jahreshauptversammlung


Neues Zeichnungsende: 03.07.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 79 (0 in Schenklengsfeld)


23/06/2021, 8:55 μ.μ.

Unterschriftenaktion bis 30.06 verlängert


Neues Zeichnungsende: 30.06.2021
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 69 (0 in Schenklengsfeld)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

10.098 Υπογραφές
31 ημέρες υπόλοιπο
3.206 Υπογραφές
93 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα