Sport

Erlaubt die Einzelsportarten!

Indiener niet openbaar
Petitie is gericht aan
Ministerpräsident Ramelow
15 11 in Thüringen
Het verzoekschrift is ingetrokken door de indiener
  1. Begonnen 2020
  2. Handtekeningeninzameling voltooid
  3. Ingediend
  4. Dialoog
  5. Mislukt


Meer over het onderwerp Sport

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten