Περιοχή: Βερολίνο
Δικαιώματα των ζώων

Finanzierung der Tiersammelstelle Berlin durch das Land Berlin

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Abgeordnetenhaus
272 200 σε Βερολίνο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

11/10/18, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


11/8/15, 3:24 μ.μ. GMT-4

Überarbeitung zum besseren Verständnis.
Neuer Petitionstext: Der Die Tiersammelstelle Berlin, die zurzeit der Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corporation e.V. betreibt, ist in ihrer Existenz stark gefährdet. Von den jährlichen Kosten in Höhe von rund 3 Millionen Euro trägt das Land Berlin nur ca. 10%, also etwa 300.000 Euro. Der Verein stößt damit an seine finanziellen Grenzen und kann die Tiersammelstelle unter diesen Umständen nicht länger betreiben.


11/8/15, 3:18 μ.μ. GMT-4

Überarbeitung zum besseren Verständnis.
Neuer Petitionstext: Der Tierschutzverein für Berlin und Umgebung Corporation e.V. hat am 10.08.2015 in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass der Vertrag mit dem Berliner Senat für die Tiersammelstelle zum 31.12.2015 außerordentlich gekündigt wird.

Wer wird dann die Tiersammelstelle betreiben und sich um die Fundtiere in der Stadt Berlin kümmern?

Hintergrund der Kündigung: wird.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα