Επιτυχία
Υγεία

Fortführung der Maskenpflicht in Schulen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen
57 Υποστηρικτές 51 σε Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 21.01.2021
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέων

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 21.01.2021 09:03


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Nordrhein-Westfalen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition