• Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

    në 29/09/2020 04:12

    Hallo zusammen, leider haben wir unser Ziel nicht erreicht. Mit 34 Stimmen, sind wir viel zu wenig... Der Wille war da... ✌️
    Mögen die Opfer, in Frieden ruhen.

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International