Περιοχή: Γερμανία
Αθλητισμός

Gegen die Fortführung der Saison in der 3. Fußball-Liga

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Fußball-Bund
204
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Περισσότερα για αυτό το θέμα Αθλητισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα