Sport

Gegen die Fortführung der Saison in der 3. Fußball-Liga

Indiener niet openbaar
Petitie is gericht aan
Deutscher Fußball-Bund
204
Het verzoekschrift is ingetrokken door de indiener
  1. Begonnen 2020
  2. Handtekeningeninzameling voltooid
  3. Ingediend
  4. Dialoog
  5. Mislukt

Meer over het onderwerp Sport

Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Nu promoten