Περιοχή: Γερμανία
Ενέργεια

Gegen Stromverschwendung: für ein Beleuchtungsverbot in geschlossenen Geschäften

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesumweltministerium
125 Υποστηρικτικό 124 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
125 Υποστηρικτικό 124 σε Γερμανία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 06.04.2022
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

06/04/2022, 1:46 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ενέργεια

806 Υπογραφές
17 ημέρες υπόλοιπο
587 Υπογραφές
63 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα