Περιοχή: Θουριγγία
Παιδεία

Gegen Zwangseinschulung von Sommerkindern in Thüringen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Thüringer Landtag Petitionsausschuss, Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
1.594 Υποστηρικτές 1.397 σε Θουριγγία
Το ψήφισμα έγινε μερικώς αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 21.01.2020
  4. Διάλογος
  5. Μερική επιτυχία

Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 21.01.2020 15:09


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Thüringen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition

Änderungen an der Petition

Ώρα 12.05.2019 08:08

Das Datum wurde auf den Thüringer Stichtag angepasst.


Neuer Petitionstext: **Unsere Forderung an den Thüringer Landtag und das Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport: Keine Zwangseinschulung von Sommerkindern**
Das heißt: Die Einführung eines Einschulungs“korridors“ für Kinder mit Geburtsdaten zwischen dem 01. Juli Mai und dem 30. September, 31. Juli während dem die Eltern die **freie** Entscheidung treffen dürfen, ob ihr Kind im gleichen Jahr eingeschult werden soll oder ein Jahr später, vergleichbar mit der bereits bestehenden Regelung in Niedersachsen.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 84 (78 in Thüringen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα