Περιοχή: Γερμανία
Οικονομία

Gemeinwohl-Bilanzierung für öffentliche Unternehmen

Η αναφορά απευθύνεται σε
Parlament
3.342 Υποστηρικτικό 3.231 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

3.342 Υποστηρικτικό 3.231 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 27.07.2022
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

20/10/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team27/07/2022, 12:44 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


10/03/2021, 5:23 μ.μ.

Dies ist ein Hinweis von der openPetition-Redaktion:

Da diese Petition Teil des Themenvotings für ABSTIMMUNG21 ist und möglicherweise Thema der ersten bundesweiten Volksabstimmung wird, wurde der Titel der Petition verständlicher formuliert. Der Titel gibt die Forderung in wenigen Worten wider.


Neuer Titel: Gemeinwohl-Ökonomie (GWÖ) gesetzlich verankern mit der Gemeinwohl-Bilanzierung aller für öffentliche Unternehmen
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 1.228 (1.203 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικονομία

635 Υπογραφές
84 ημέρες υπόλοιπο
387 Υπογραφές
34 ημέρες υπόλοιπο
29 Υπογραφές
21 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα