Περιοχή: Γερμανία
Εικόνα της αναφοράς IV. Hannoversches Symposion NS-Raubgut in Bibliotheken, Archiven und Museen
Επιστήμη

IV. Hannoversches Symposion NS-Raubgut in Bibliotheken, Archiven und Museen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundes- und Landesministerien
245
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2011
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

7/7/11, 10:32 π.μ. GMT-4

Sehr geehrte Damen und Herren,

der offene Brief der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des "IV. Hannoverschen Symposions NS-Raubgut in Bibliotheken, Archiven und Museen" hat Frau Landesministerin Frau Professorin Dr. Wanka und Herrn Staatsminister Bernd Neumann erreicht.

Zudem wurde das Dokument mittlerweile an zahlreiche Institutionen im In- und im deutschsprachigen Ausland versendet: Bibliotheken, Museen, Archive, Universitäten, Verbände ...

Nun ist er auf zahlreichen Homepages in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingestellt worden.

Wenn Sie selbst weiterhin zur Verbreitung unseres Anliegens beitragen möchten, finden Sie das Dokument zum Download u.a. hier:
www.gwlb.de/projekte/ns-raubgut/Symposium_2011/offener_brief_einleitung.htm

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Unterstützung und Ihre Kommentare!

Im Namen des Teams

Ihr herzlich grüßender

Frank Möbus


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα