Περιοχή: Βαυαρία
Παιδεία

Jede Klasse braucht einen Lehrer - die Zukunft unserer Kinder ist in Gefahr

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus
5.199 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 10.08.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team

Änderungen an der Petition

Ώρα 23.05.2019 21:02

Die Frist zur Abgabe der Petition wurde auf den 9.8.19 geändert um noch mehr Menschen aus diese Problem aufmerksam machen zu können


Neues Zeichnungsende: 09.08.2019
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 2593


Änderungen an der Petition

Ώρα 14.05.2019 17:14

Korrektur da auch größeren Schulen von diesem Problem betroffen sind


Neuer Petitionstext: Die ungerechte Verteilung der Lehrkräfte auf die einzelnen Regierungsbezirke, vor allem in den kleineren ländlichen Regionen, da die Verteilung nach Schülerzahlen und nicht nach Klassen erfolgt, muss ein Ende nehmen.
Dadurch sind schülerstarke Schulen im Vorteil und die kleineren Schulen werden signifikant benachteiligt. Weiterhin fehlen mobile Reserven, v.a. im Raum Oberpfalz. Solche Aufteilungen geschehen entgegen jeder pädagogischen Vernunft und sind eine reine Sparmaßnahme.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 344


Περισσότερα για αυτό το θέμα Παιδεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα