Περιοχή: Γερμανία
Δικαιώματα των ζώων

Kastrationsverordnung für Katzen auf bundeseinheitlicher Ebene

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundestag
562 Υποστηρικτές 557 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Φεβρουαρίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Kastrationsverordnung auf bundeseinheitlicher Ebene

Ώρα 26.04.2021 00:47

Wir müssen endlich gehört werden! 2.000.000 verwilderten Hauskatzen leben in Deutschland. Wir Tierschutzvereine schaffen es nicht alleine. Wir fordern die Politiker auf, eine Kastrationsverordnung (Österreich hat sie bereits!) zu erlassen um dem Tierleid ein Ende zu setzen! Schluss mit solchen Bildern. Vermeidung von Tierleid ist bereits im Tierschutzgesetz verankert. Stoppen wir dieses Leid gemeinsam.


Kastrationsverordnung auf bundeseinheitlicher Ebene

Ώρα 26.04.2021 00:47

Wir müssen endlich gehört werden! 2.000.000 verwilderten Hauskatzen leben in Deutschland. Wir Tierschutzvereine schaffen es nicht alleine. Wir fordern die Politiker auf, eine Kastrationsverordnung (Österreich hat sie bereits!) zu erlassen um dem Tierleid ein Ende zu setzen! Schluss mit solchen Bildern. Vermeidung von Tierleid ist bereits im Tierschutzgesetz verankert. Stoppen wir dieses Leid gemeinsam.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα