Περιοχή: Γερμανία
Επιτυχία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης

Kein erneuter Meisterzwang für Fotografen!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesregierung und die Mitglieder des Deutschen Bundestages
8.171 Υποστηρικτές
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 29.10.2019 16:25

Lieber Unterstützer unserer Online-Petition,

kaum ist das Thema Meisterzwang für Fotografen vom Tisch, wird der Ruf nach sinnvolleren Möglichkeiten laut, sich als Profi von Semi-Profis abgrenzen zu können.

Der Wunsch erscheint legitim, denn angesichts von erodierenden Foto-Honoraren und immer rigideren Verträgen zu Ungunsten der Fotografen erscheint nachvollziehbar, das Fotografen in Form eines Gütesiegels ihren Profisttus dokumentieren möchten.

Dass der Titel eines Handwerksmeisters im Falle der Fotografie zu diesem Zweck längst ausgedient hat, zeigte nicht zuletzt der Erfolg unserer Petition gegen die angestrebte Wiedereinführung der Meisterpflicht.

Meinungen führender Experten zu dem Thema haben wir in unserer aktuellen Print-Ausgabe ProfiFoto 11/19 für Sie zusammengestellt, in der wir außerdem final über das endgültige Aus für die Meisterpflicht für Fotografen berichten.

Herzliche Grüße

Ihr ProfiFoto TeamNachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 13.09.2019 07:30

Liebe Unterstützer,

früher als erwartet fiel Anfang dieser Woche die Entscheidung gegen die Wiedereinführung des Meisterzwangs im Fotografenhandwerk. Damit sind entsprechende Bestrebungen gescheitert, gegen die sich über 8.000 von Euch ausgesprochen haben. Dennoch gibt die aktuelle Situation der Berufsfotografie Anlass zur Sorge – eine Bestandsaufnahme von ProfiFoto Chefredakteur Thomas Gerwers:

www.profifoto.de/szene/notizen/2019/09/12/kein-meisterzwang-und-jetzt/Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 09.09.2019 16:54

Wir haben gute Nachrichten:

Nach aktuellen Informationen sieht die zuständige Koalitionsgruppe keine Wiedereinführung der Meisterpflicht für die Fotografen vor. Demnach soll für insgesamt zwölf Handwerksberufe wieder die Meisterpflicht gelten, nicht aber für die Fotografen.

Wir danken allen Unterstützern unserer Petition ganz herzlich! Mehr Informationen:

www.profifoto.de/szene/notizen/2019/09/09/entwarnung-fuer-fotografen/


Die Petition ist bereit zur Übergabe - Über 8.000 Unterzeichner sagen Nein!

Ώρα 30.07.2019 11:35

Lieber Unterstützer unserer Petition,

mehr als 8.000 Unterstützer unserer Petition sagen Nein zur Wiedereinführung des Meisterzwangs im Fotografenhandwerk! Vielen Dank an alle, die bei der Unterschriftensammlung mitgemacht haben.
Wir werden die Petition schon in der nächsten Woche in Berlin im Bundeswirtschaftsministerium dem für den Gesetzentwurf zuständigen Ministerialbeamten offiziell übergegen.
Wir halten Euch in jedem Fall auf dem Laufenden und sind zuversichtlich, dass es keine Rückvermeisterung für Fotografen geben wird!

Viele Grüße
Euer ProfiFoto Team


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition