Περιοχή: Stadland
Εικόνα της αναφοράς Kein Ponyreiten auf dem Rodenkircher Markt
Δικαιώματα των ζώων

Kein Ponyreiten auf dem Rodenkircher Markt

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinde Stadland
344 Υποστηρικτικό 39 σε Stadland

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

344 Υποστηρικτικό 39 σε Stadland

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team

Περισσότερα για αυτό το θέμα Δικαιώματα των ζώων

12.274 Υπογραφές
42 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα