Υγεία

Keine Asbesttransporte aus Wunstorf-Luthe! (Eingabe 02702/09/16)

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Niedersächsischer Landtag
120
η περίοδος επεξεργασίας έχει λήξει
  1. Ξεκίνησε 2012
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Die Petition befindet sich in der Beratung/Prüfung beim Empfänger

7/5/12, 8:08 π.μ. GMT-4

Der nächste Termin des beratenden Umweltausschusses ist am 25.05.2012, lt. Auskunft der Landtagsverwaltung ist aber noch nicht entschieden, ob das Asbestthema auf der Tagesordnung steht. Die Online-Petition war befristet und kann auch nicht verlängert werden.
Ich versuche einen Termin für die öffentliche Übergabe der Unterschriften für Petition zu bekommen.
Vielen Dank für Ihre Beteiligung!
Mit freundlichem Gruß
Siegfried Lemke
Änderung am Text der Petition

8/3/12, 3:02 π.μ. GMT-5

Eingabe-Nr. wegen einfacherer Kommunikation mit dem Empfänger hinzugefügt!
Neuer Titel: Keine Asbesttransporte aus Wunstorf-Luthe! (Eingabe 02702/09/16)Petition in Zeichnung

7/3/12, 12:35 μ.μ. GMT-5

Herzlichen Dank für Ihre schnelle Unterstützung. Bitte werben Sie in Ihrem Bekanntenkreis für diese Eingabe.

(Herr Robert Hagen aus Berlin hat noch nicht per email bestätigt!)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα