Kraj : Nemecko

Keine Benachteiligung der Gläubiger bei der Durchsetzung von Forderungen und damit verbundenen Kosten

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
15 15 v Nemecko
Petícia bola uzatvorená
  1. Zahájená novembra 2019
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Hotový

Toto je online petícia des Deutschen Bundestags.

Viac o

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz