Περιοχή: Κολωνία
Πολιτισμός

Kritik an Kardinal Woelki #kirchenreformköln

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Kardinal Woelki
2.664
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

26/3/22, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


31.01.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Missbrauchs-Gutachten in Köln: Der Kardinal schweigt


23.01.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

„Gegen Vertuschung von Straftaten“ Kirchengemeinde schickt Petition an Woelki


23.01.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Kardinal Woelki lehnt Gespräch mit Kirchenmitgliedern ab


21.01.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Tage des Zorns


21.01.2021 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Tage des Zorns


03.06.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

„Keine Galionsfigur sein“ Woelki distanziert sich von Online-Petitionen


13.05.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Große Resonanz: Über 2300 Unterzeichner der Petition gegen Woelkis Reformunwilligkeit


13.05.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Große Resonanz Über 2300 Unterzeichner der Petition gegen Woelkis Reformunwilligkeit


28.03.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

"Ich möchte keine Galionsfigur sein"


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα