Rajon : Këlni
Kulturë

Kritik an Kardinal Woelki #kirchenreformköln

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Kardinal Woelki
2 664
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2020
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Petition wurde nicht eingereicht

26.3.22, 8:11 e pasdites GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


31/01/2021 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

Missbrauchs-Gutachten in Köln: Der Kardinal schweigt23/01/2021 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

Kardinal Woelki lehnt Gespräch mit Kirchenmitgliedern ab


21/01/2021 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

Tage des Zorns


21/01/2021 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

Tage des Zorns


03/06/2020 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

„Keine Galionsfigur sein“ Woelki distanziert sich von Online-Petitionen
28/03/2020 Shtypni rishikimin e Fillestarët e peticionit:

"Ich möchte keine Galionsfigur sein"


Më shumë për temën Kulturë

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani