Περιοχή: Γερμανία

Militärmarke zurückziehen - Briefmarken sind weit mehr als reine 'Postwertzeichen'.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesminister der Finanzen Wolfgang Schäuble
1.953 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 12.10.2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 02.06.2013 23:41

Rechtschreib- und Satzbaukorrekturen mußten vorgenommen werden
Neuer Petitionstext: Anfang Juni 2013 veröffentlicht das Bundesfinanzministerium eine Sondermarke: „Bundeswehr - Im Einsatz für Deutschland“. Zur Begründung dieser Krieg- und Militärverherrlichung erklärt das Ministerium, dass die Bundeswehr „hohes Ansehen und Vertrauen“ genießt, „einen selbstverständlichen Platz in der Mitte unserer Gesellschaft“ einnehme und „eine einzigartige und unverzichtbare Aufgabe wahrnimmt“. Zur Rechtfertigung der Bundeswehr-Kriegseinsätze wird behauptet, „Frieden und Freiheit“ würden „in Deutschland und in internationalen Einsätzen zur Konfliktverhütung und Krisenbewältigung“ geschützt.
Da die Angehörigen und Soldaten „großen Belastungen ausgesetzt“ seien, sei das Das Anliegen der Briefmarke, Briefmarke sei es, „für die gesellschaftliche Wertschätzung der Leistungen der Angehörigen der Bundeswehr zu werben.“

Wir wollen keine Briefmarke, die die Heimatfront stärken soll, den militärische Werbefeldzug für die Bundeswehr fortsetzt und die Gesellschaft mit Militärsymbolen durchsetzt. Kriege sind nicht in unserem Interesse, und die Bundeswehr ist nicht für uns im Einsatz. Frieden und Freiheit sind keine gesellschaftlichen Zustände, die auf Dauer mit Militär hergestellt oder gesichert werden können – nicht hier und nicht in anderen Teilen der Welt!
Wir protestieren gegen die subtile Militär-Propaganda des Finanzministeriums.

Wir fordern den Minister der Finanzen auf:
Ziehen Sie die Propaganda-Briefmarke "Bundeswehr. Im Einsatz für Deutschland" zurück und entfernen Sie sie aus dem Handel.
Setzen Sie sich in der Bundesregierung und im Bundestag für die Beendigung der Kriege und den Abzug der Bundeswehr aus allen Auslandseinsätzen ein.


Περισσότερα για αυτό το θέμα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα