Регион: Германия

Naturschutz und Ökologie - Vorschlags- und Beschlussfähigkeit für die Ausweisung eines neuen Nationalparks/Weltnaturerbes auf die Kompetenzen des Bundes

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
65 поддържащ 65 в / след Германия
Петицията приключи
  1. Започна 2019
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Завършен

Това е онлайн петиция des Deutschen Bundestags ,

Повече за тази тема

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International